Stołówka szkolna


Nowe stawki opłat za obiady w stołówce szkolnej: cennik

Wpłat prosimy dokonywać dopiero po 3 stycznia i po uzgodnieniu z intendentem szkoły.