Kalendarz

 • 4 września 2023 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
 • 2 listopada 2023 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
 • 3 listopada 2023 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
 • 23 – 31 grudnia 2023 – Zimowa przerwa świąteczna.
 • 15 – 28 stycznia 2024 – Ferie zimowe.
 • 28 marca – 2 kwietnia 2024 – Wiosenna przerwa świąteczna.
 • 2 maja 2024 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
 • 14 maja 2024 – Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
 • 15 maja 2024 – Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
 • 16 maja 2024 – Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.
 • 31 maja 2024 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
 • 21 czerwca 2024 – Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.