Kalendarz

  • 1 września 2022 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
  • 23 – 31 grudnia 2022 – Zimowa przerwa świąteczna.
  • 13 – 26 lutego 2023 – Ferie zimowe.
  • 6 – 11 kwietnia 2023 – Wiosenna przerwa świąteczna.
  • 23 maja 2023 – Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
  • 24 maja 2023 – Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
  • 25 maja 2023 – Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.
  • 23 czerwca 2023 – Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.