Kalendarz

  • 2 września 2019 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
  • 23 – 31 grudnia 2019 – Zimowa przerwa świąteczna.
  • 10 – 23 lutego 2020 – Ferie zimowe.
  • 9 – 14 kwietnia 2020 – Wiosenna przerwa świąteczna.
  • … 2020 – Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
  • … 2020 – Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
  • … 2020 – Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.
  • 26 czerwca 2020 – Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.