Kalendarz

  • 1 września 2021 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
  • 23 – 31 grudnia 2021 – Zimowa przerwa świąteczna.
  • 31 stycznia – 13 lutego 2022 – Ferie zimowe.
  • 14 – 19 kwietnia 2022 – Wiosenna przerwa świąteczna.
  • 24 maja 2022 – Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
  • 25 maja 2022 – Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
  • 26 maja 2022 – Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.
  • 24 czerwca 2022 – Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.