Kalendarz

  • 1 września 2020 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
  • 23 – 31 grudnia 2020 – Zimowa przerwa świąteczna.
  • 04 – 17 stycznia 2021 – Ferie zimowe.
  • 1 – 6 kwietnia 2021 – Wiosenna przerwa świąteczna.
  • 30 kwietnia 2021 – Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceum ogólnokształcącego.
  • 4 – 20 maja 2021 – Egzaminy maturalne.
  • 25 maja 2021 – Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
  • 26 maja 2021 – Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
  • 27 maja 2020 – Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.
  • 25 czerwca 2021 – Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.