Kalendarz

  • 4 września 2023 – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
  • 23 – 31 grudnia 2023 – Zimowa przerwa świąteczna.
  • 15 – 28 stycznia 2024 – Ferie zimowe.
  • 28 marca – 2 kwietnia 2024 – Wiosenna przerwa świąteczna.
  • 2 maja 2024 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
  • 14 maja 2024 – Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.
  • 15 maja 2024 – Egzamin ósmoklasisty z matematyki.
  • 16 maja 2024 – Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.
  • 31 maja 2024 – Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych.
  • 21 czerwca 2024 – Zakończenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych.