Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz


W dniu 5 listopada rozpoczynamy w naszej szkole projekt edukacyjny finansowany z Funduszy Europejskich: „Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz”.

Projekt będzie obejmował m.in. organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języka angielskiego, przyrody, informatyki i języka polskiego, a także zajęcia logopedyczne i terapeutyczne. Do zaplanowanych zajęć zakupionych zostanie wiele nowoczesnych pomocy naukowych wspierających pracę nauczycieli.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu w Gminie wyniesie 800 711,46 zł a kwota dofinansowania 753 186,46zł.

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych , tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenia i doradztwo dla nauczycieli.


  • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „POZYTYWNA EDUKACJA W GMINIE WĄSOSZ” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 >>Pobierz<<
  • Plan Rekrutacji projektu: Pozytywna Edukacja w Gminie Wąsosz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 >>Pobierz<<