Szkolny Klub Wolontariatu


Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

W naszej szkole wolontariusze wraz z opiekunem klubu, wychowawcami i nauczycielami organizują i realizują różne akcje charytatywne, które mają na celu pomoc potrzebującym oraz wspomagają pracę szkoły.

Wolontariuszem Szkolnego Klubu Wolontariatu może zostać każdy uczeń. Warunkiem wpisania na listę jest wypełnienie przez ochotnika i jego rodzica/prawnego opiekuna wymaganych dokumentów, tzn. Deklaracji przynależności do klubu i zgody rodziców.