Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców obecnie stanowią:

Aneta Oczek – przewodnicząca
Ewa Szczotka – zastępca przewodniczącej
Joanna Śron – skarbnik
Sabina Skokoń – Sławińska – sekretarz.

Konto Rady Rodziców:

PKO BP o/Góra
25 1020 3017 0000 2302 0338 7123 

Rada Rodziców przyjmuje dobrowolne wpłaty od sponsorów na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystyczno- krajoznawczych dla uczniów PSP w Wąsoszu.