Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców obecnie stanowią:

Katarzyna Barteczka – przewodnicząca
Lena Olejnik – skarbnik
Marta Osiakowska – sekretarz.

Komisję Rewizyjną stanowią:

Marta Olejnik-Jurek
Marta Olejnik
Anita Siemek

Konto Rady Rodziców:

PKO BP o/Góra
25 1020 3017 0000 2302 0338 7123 
Roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 50 zł od ucznia.

Rada Rodziców przyjmuje dobrowolne wpłaty od sponsorów na organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystyczno- krajoznawczych dla uczniów PSP w Wąsoszu.