RODO


Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 119 s.1) – zwane dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Wąsoszu, Al. Niepodległości 10, 56-210 Wąsosz. Dane przedstawiciela: Stanisław Kosarzewski.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zatrudnienia.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 5. Nie posiadają Państwo prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ponieważ brak jest takiej możliwości w kontakcie z podmiotem publicznym.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zatrudnienia. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.

Klauzula Informacyjna dla Rodziców

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Zespół Szkół w Wąsoszu, Al. Niepodległości 10, 56-210 Wąsosz Dane przedstawiciela: Stanisław Kosarzewski .
 2. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu edukacyjnym.
 3. Dane dziecka będą przechowywane przez okres – do czasu zakończenia nauki (+ obowiązujący okres według przepisów prawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem edukacji. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.

Inspektorem Danych Osobowych jest
Pan Jędrzej Bajer

Kontakt:
ul. Starowałowa 1
67-200 Głogów

email: iod@odoplus.pl

tel. 533 807 040

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
W POSTACI MONITORINGU
JEST:
Zespół Szkół
w Wąsoszu
Aleja Niepodległości 10
56 – 210 Wąsosz