Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Stołówka szkolna

DYREKCJA ZS W WĄSOSZU INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.01.2021 OBOWIĄZUJE SYSTEM PŁATNOŚCI Z GÓRY.

Odpłatność za obiady wnoszona będzie do przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany miesiąc.
Wysokość opłaty za dany miesiąc oblicza się mnożąc stawkę dzienną 3,50 zł przez ilość dni roboczych w miesiącu.
Oddziały 0-III, opłata za styczeń 2021 r. wynosi 35 zł (dziesięć dni). Wpłat prosimy dokonać do dnia 18.01.2021 r..

Obiady wydawane będą tylko na podstawie wpłat na konto bankowe!Stołówka szkolna

Opłata za obiady, uczniów klas 1-3, w miesiącu listopadzie 2020 r. wynosi 14,00 zł.Stołówka szkolna

Dyrekcja Zespołu Szkół w Wąsoszu informuje, że opłata za obiady, za miesiąc listopad wynosi 66,50 zł. W przypadku braku wpłaty do dnia 10 listopada, obiady zostaną wstrzymane do czasu uregulowania należności. Nieobecność ucznia na obiedzie, powyżej trzech dni, prosimy zgłaszać telefonicznie na numer 655 437 836. Nieobecność do dwóch dni, w stołówce szkolnej.Stołówka szkolna

CENA OBIADÓW ZA PAŹDZIERNIK 2020 ROK

22 dni x 3,50 zł = 77,00 zł

Nr konta do wpłat za obiady
97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

Do góry