Jesteś tutaj:

Autor: Administrator
Dzień Dziecka

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta
dużo zdrowia, szczęścia,
spełnienia najskrytszych marzeń,
sukcesów w szkole,
rozwoju swoich pasji i talentów
oraz
beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu!

Realizacja projektu grantowego “Zdalna szkoła”

Więcej o: Realizacja projektu grantowego “Zdalna szkoła”

Informujemy, że Gmina Wąsosz pozyskała środki w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dzięki grantowi zakupiono 30 laptopów, z których 19 trafiło do naszej szkoły. Komputery są rozprowadzane wśród potrzebujących uczniów jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia.

Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w zajęciach dydaktycznych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pt.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.Nauczanie zdalne przedłużone

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia br.

Egzaminy ósmoklasistów zostają przesunięte. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie nowych terminów zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.


Rekrutacja

W sprawie rekrutacji do klas pierwszych i zerówki na rok szkolny 2020/2021, prosimy rodziców o kontakt telefoniczny.

Numer do sekretariatu szkoły: 655 437 836

Do góry