Jesteś tutaj:

Autor: AdministratorRegulamin korzystania z telefonów na terenie szkoły


W związku z obowiązkiem szkoły dotyczącym ochrony uczniów przed zachowaniami ryzykownymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych i dostępem do niepożądanych treści, zarządzeniem Dyrektora Szkoły wprowadza się   regulamin korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.


Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady za grudzień 2023 należy uregulować do 04.12.2023 na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie: 16 dni x 5,50 = 88,00 zł
Pracownicy: 16 dni x 9,00 = 144,00 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie wpłaty zostaną poinformowani SMS-em.
Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów do momentu wpływu kwoty na w/w konto.

PROSIMY O WPŁATĘ KWOTY ZGODNEJ Z INFORMACJĄ PODANĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.

AnkietaAnkieta dla rodziców dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej. Aby wypełnić ankietę należy się zalogować na konto w Google. Ankieta będzie dostępna do 12 września.
formularz ankiety


Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 9.00 na boisku szkolnym przy budynku B.

Autobusy szkolne dowożące uczniów do szkoły w tym dniu będą jeździć o godzinę później niż w dniach nauki szkolnej, a rozwóz nastąpi po zakończeniu spotkań w klasach.

Do góry