Jesteś tutaj:

Autor: Administrator
Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady w miesiącu listopadzie 2022 należy uregulować do 07.11.2022 na numer konta:
97 1020 3017 0000 2302 0492 8224.
W treści przelewu prosimy podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Oddział “0” – 20 dni x 4,50 = 90,00 zł
Uczniowie – 20 dni x 4,50 = 90,00 zł
Pracownicy – 20 dni x 8,00 = 160,00 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie wpłaty zostaną poinformowani SMS-em.
Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.

PROSIMY O WPŁATĘ KWOTY ZGODNEJ Z INFORMACJĄ PODANĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY!

UWAGA !!!
OD STYCZNIA 2023 NASTĄPI ZMIANA CENY JEDNOSTKOWEJ OBIADU:

Oddział “0” – 5,50 zł
Uczniowie – 5,50 zł
Pracownicy – 9,00 zł
Klub Dziecięcy – 6,00 zł


Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady w miesiącu październiku 2022 należy uregulować do 05.10.2022 na numer konta:
97 1020 3017 0000 2302 0492 8224.
W treści przelewu prosimy podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Oddział “0” 19 dni x 4,50 = 85,50
Uczniowie 19 dni x 4,50 = 85,50
Pracownicy 19 dni x 8,00 = 152,00

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie wpłaty zostaną poinformowani SMS-em.
Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.

PROSIMY O WPŁATĘ KWOTY ZGODNEJ Z INFORMACJĄ PODANĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY!Wsparcie uczniów w Gminie Wąsosz

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu ” Wsparcie uczniów w Gminie Wąsosz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program będzie realizowany od 1 września 2022 do 30 czerwca 2023. W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wspomagających lub rozwijających ich zainteresowania.
Do końca tego tygodnia potrwa rekrutacja uczniów do tego projektu.Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 na boisku szkolnym przy budynku B.

Autobusy szkolne dowożące uczniów do szkoły w tym dniu będą jeździć o godzinę później niż w dniach nauki szkolnej, a rozwóz nastąpi po zakończeniu spotkań w klasach.


Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady we wrześniu 2022 r. należy uregulować do 10 września na numer konta
97 1020 3017 0000 2302 0492 8224.
W treści przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Oddział “0”: 21 dni x 4,50 = 94,50
Uczniowie klas I – VIII: 21 dni x 4,50 = 94,50
Pracownicy: 21 dni x 8,00 = 168,00

Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.


PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZGODNYCH Z WYKAZEM I PODANYM TERMINEM!


Do góry