Jesteś tutaj:

Autor: Administrator


Stołówka szkolna

Dyrekcja Zespołu Szkół w Wąsoszu informuje, że opłata za obiady, za miesiąc październik, wynosi:

– dla uczniów 73,50 zł (21 dni * 3,50 zł = 73,50 zł),

– dla pracowników 126,00 zł (21 dni * 6,00 zł = 126,00 zł).

Nr konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224
Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022, tylko w formie spotkań z wychowawcami klas, odbędzie się 1 września o godzinie 9.00.
Uczniów klas pierwszych, tylko z jednym rodzicem, zapraszamy do auli szkolnej.
Przypominamy o konieczności założenia maseczki w budynku szkoły i dezynfekcji rąk.

W budynku A:
0A – P.Sabat 16
1A – J.Bochen 8
1B – R.Mirosławska 11
2A – E.Juskowiak 19
2B – A.Wysocka 18
3A – E.Karpińska 9
3B – K.Wytykowska 17
3C – A.Żarnowska 10

W budynku B:
4A – A.Majda 16
4B – R.Maniara 25
5A – S.Całko 4
5B – D.Bodera 22
6A – A.Kozińska 26
6B – H.Kauch 5
7A – A.Mosiek-Kląskała 10
7B – W.Nawrocka 12
7C – B.Nawrot 9
7D – L.Kosarzewska 15
8A – M.Stark 19
8B – K.Stuczyk 1
8C – A.Wlazło 23

Autobusy szkolne dowożące uczniów do szkoły w tym dniu będą jeździć o godzinę później niż w dniu nauki szkolnej, a rozwóz nastąpi po zakończeniu spotkań w klasach.


Stołówka szkolna

DYREKCJA ZS W WĄSOSZU INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.01.2021 OBOWIĄZUJE SYSTEM PŁATNOŚCI Z GÓRY.

Odpłatność za obiady wnoszona będzie do przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany miesiąc.
Wysokość opłaty za dany miesiąc oblicza się mnożąc stawkę dzienną 3,50 zł przez ilość dni roboczych w miesiącu.
Oddziały 0-III, opłata za styczeń 2021 r. wynosi 35 zł (dziesięć dni). Wpłat prosimy dokonać do dnia 18.01.2021 r..

Obiady wydawane będą tylko na podstawie wpłat na konto bankowe!


Do góry