O szkole


Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu istnieje już ponad pół wieku, uroczyste jej otwarcie nastąpiło 10 września 1945r. Początki działalności Szkoły Podstawowej w Wąsoszu były bardzo trudne. Jednakże nauczyciele, rodzice i sami uczniowie starali się szybko opanować zaistniałą sytuację. Wiedzieli bowiem, że żyją w wolnej Polsce, na Dolnym Śląsku „ że tu na Odrze wyznaczył zachodnią granicę pierwszy król Polski – Bolesław Chrobry”.

Rada Pedagogiczna wystąpiła do władz oświatowych z wnioskiem o nadanie szkole im. Bolesława Chrobrego.

Uroczystość nadania imienia odbyła się 21 listopada 1960 roku. Na frontonie szkoły został umieszczony napis „Szkoła Podstawowa w Wąsoszu”. Od tej pory corocznie i bardzo uroczyście obchodzone jest Święto Patrona Szkoły.

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było ufundowanie sztandaru przez Komitet Rodzicielski w 25 rocznicę jej istnienia. Wówczas to 28 listopada 1970 roku harcerze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar w obecności władz oświatowych i odśpiewali hymn szkolny.

                                           Nasza koncepcja pracy

Edukujemy

– uczymy nowocześnie, systematycznie i konsekwentnie

– dbamy o uzdolnienia- rozwijamy zainteresowania

– wspieramy uczniów w osiąganiu sukcesów na miarę ich możliwości.

Wspieramy rodziców w wychowaniu

– pracujemy w oparciu o tradycję i rytuał szkolny

– uczymy szacunku i dobrego zachowania wobec innych

– uczymy żyć bezpiecznie.

Opiekujemy się dziećmi

– dbamy o bezpieczeństwo socjalne

– organizujemy czas wolny w szkole i poza nią

– umożliwiamy uczniom pełne uczestnictwo w życiu szkoły bez względu na ich status materialny.

Działamy aktywnie w środowisku lokalnym.

                                           Nasza oferta edukacyjna

– uczymy dzieci od piątego roku życia- “0”

– nauczamy w zakresie programu szkoły podstawowej

– dajemy wiedzę ponadprogramową

                      *koła zainteresowań

                      *zajęcia dla uczniów zdolnych

                      *zielone szkoły i wycieczki szkolne

                      *klub sportowy

– wyrównujemy szanse edukacyjne

                     *zajęcia wspierające uczniów w osiąganiu sukcesów na miarę własnych możliwości

– prowadzimy projekty edukacyjne.

Hymn szkoły

Starły się miecze z mieczami.

W proch poszła siła wraża.

Oto Bolesław Chrobry

zwyciężył armię cesarza.

Stanął u rzeki król Chrobry,

obmył z kurzawy lica.

Ręką wzniesioną zakreślił,

gdzie będzie Polski granica.

Kmiecie chwycili topory.

Dzierżą topory woje.

Dęby ścinają na słupy,

nurt rzeki dzielą na dwoje.

W roku 1974 powstał Kącik Patrona Szkoły. W pierwszej wersji była to metalowa, ozdobna krata w postaci włóczni z historycznymi datami dotyczącymi panowania Chrobrego. W roku 1979 kącik zmodernizowano i stanął w nim pomnik, przedstawiający Bolesława Chrobrego w koronie z tarczą i mieczem, a na ścianie płaskorzeźbę, w którą wkomponowane są: denar z czasów Chrobrego ( awers i rewers ) oraz nazwa szkoły.

30.09.1995r. – z okazji pięćdziesięciolecia powstania szkoły została uroczyście odsłonięta pamiątkowa tablica z wizerunkiem Bolesława Chrobrego ufundowana przez Radę Rodziców i umieszczona przy wejściu głównym do szkoły.

Co roku bardzo uroczyście obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, składając wiązanki świeżych kwiatów pod statuą króla, organizując uroczyste apele, w których przedstawiamy scenki z życia Chrobrego oraz startując w średniowiecznych turniejach sportowych. W przyszłości planujemy nawiązać kontakt z innymi szkołami noszącymi imię Bolesława Chrobrego, licząc na współpracę i wymianę doświadczeń.

Organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki

W roku szkolnym 2007/2008 szkoła prowadzi 14 oddziałów oraz oddział zerowy  i zatrudnia 26 nauczycieli. W sumie do szkoły uczęszcza 308 dzieci, w tym 119 uczniów dojeżdża z piętnastu okolicznych miejscowości. Uczniowie dowożeni są do szkoły autobusami, a plan zajęć jest tak ułożony, by odbywało się jak najmniej zajęć świetlicowych. Nauka prowadzona jest w jednym budynku, na jedną zmianę.

Budynek szkoły pomimo, że ma ponad pół wieku, prezentuje się okazale i solidnie. Posiada nową elewację, wymieniona została również stolarka okienna.

Uczniowie korzystają z 14 sal lekcyjnych. Są one czyste i estetycznie urządzone oraz wyposażone w szereg pomocy dydaktycznych. Możemy poszczycić się od roku 1998 pracownią informatyczną, w której uczniowie doskonalą swoje umiejętności.

       W szkole działa wiele organizacji uczniowskich i kół zainteresowań, które pod kierownictwem i opieką nauczycieli biorą czynny udział w życiu szkoły. Ważną ostoją naszej placówki jest świetlica szkolna wraz ze stołówką. W szkole funkcjonuje również nowoczesna, dobrze wyposażona biblioteka.

Do tradycji naszej szkoły na stałe weszły następujące imprezy: „ Pasowanie na ucznia klas I”, „ Pasowanie na czytelnika kl. I”, „ Święto Patrona Szkoły”, „Jasełka i opłatek”, „Święto pieczonego ziemniaka”, „Topienie Marzanny” , Dzień Dziecka oraz Dzień Matki.

MISJA SZKOŁY

        Nasza szkoła uczy, bawi, wychowuje i opiekuje się dziećmi od kl. I do kl. VI oraz klasą “0”.
Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie wiedzy i przygotowanie do dalszej nauki. Wychowujemy w oparciu o uniwersalny system wartości takich jak: tolerancja, uczciwość, prawda, poszanowanie wartości człowieka. Dbamy o rozwój psychiczny i fizyczny ucznia, rozbudzamy i rozwijamy jego zainteresowania. Kultywujemy tradycje szkoły i współpracujemy zgodnie ze strukturą trzech stanów: uczniów, rodziców i nauczycieli.