Opieka


ŚWIETLICA

 Ważną ostoją PSP Wąsosz jest świetlica szkolna, która spełnia przede wszystkim rolę opiekuńczo – wychowawczą. Opieką są objęci wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz dzieci miejscowe, których rodzice pracują.

 W świetlicy mają możliwość odrabiania zadań domowych, korzystania z gier, oglądania filmów i bajek oraz mogą również brać udział w zabawach ruchowych na boisku szkolnym. Organizowane są również spotkania z zaproszonymi gośćmi, na których poruszana jest różnorodna tematyka (np. historia naszego miasta, bezpieczeństwo podczas ferii i wakacji itp.). Dzieci należące do świetlicy szkolnej biorą aktywny udział w działaniach ekologicznych na rzecz lokalnego środowiska oraz akcjach charytatywnych (“Góra Grosza”, “Marzycielska poczta”, “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”). Prowadzony jest również cykl zajęć, który ma na celu przybliżyć dzieciom historię swojego regionu- “Naszej Małej Ojczyzny”. Wychowawcy świetlicy organizują dodatkowo szereg wycieczek, które sprzyjają integracji uczniów.

 Przy świetlicy funkcjonuje również nowocześnie wyposażona stołówka szkolna. Wydawane są w niej tanie i smaczne obiady oraz prowadzi się akcję „Gorący kubek” dla dzieci z klas I – III.

Opiekunem świetlicy jest mgr Dorota Bodera


 PEDAGOG

Pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół w Wąsoszu jest mgr Dorota Olejnik.
Pedagogiem specjalnym jest mgr Agata Nastyn. 

Pedagog szkolny zajmuje się sprawami wychowania i profilaktyki.
Głównym celem jego pracy jest dbanie o to by proces wychowania i rozwoju dzieci przebiegał prawidłowo.