Dokumentacja szkolna

Statut Zespołu Szkół w Wąsoszu

Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Procedura postępowania pracowników szkoły w przypadku zagrożenia terrorystycznego

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Regulamin – Uczeń Roku

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Wąsoszu

Wymagania edukacyjne z przedmiotów