Dokumentacja szkolna

Statut Zespołu Szkół w Wąsoszu

Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Procedura udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedura postępowania pracowników szkoły w przypadku zagrożenia terrorystycznego

Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przemocy i agresji w szkole

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin – Uczeń Roku

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w Zespole Szkół w Wąsoszu

Wymagania edukacyjne z przedmiotów

Zestaw podręczników

Standardy ochrony małoletnich

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych