Stołówka szkolna


Prosimy o dokonanie opłaty za obiady w miesiącu styczniu do dnia 12.01.2022 z wpisem w tytule przelewu “Imię Nazwisko ucznia oraz klasa”

Oddział “0” – 19 dni x 4,50 zł = 85,50
Oddziały 1 do 8 – 15 dni x 4,50 zł = 67,50
Pracownicy – 15 dni x 8,00 zł = 120,00

Brak wpłaty w podanym terminie eliminuje ucznia z posiłku.
Odpisy od 3 dni prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 655437836 do godz. 8:00.

Opłat za miesiąc luty prosimy dokonywać dopiero po podaniu kwot na stronie internetowej szkoły.