Jesteś tutaj:

Kategoria: NotatkaObiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023r.

Więcej o: Obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023r.

Odpłatność za obiady w PAŹDZIERNIKU 2023r.

należy uregulować do 01.10.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

   W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

            Uczniowie         22 dni x 5,50zł =  121,00zł

            Pracownicy       22 dni x 9,00zł =  198,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów do momentu wpływu kwoty na ww.  konto.   

PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ  
PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.                 Rodzina Ulmów

Więcej o: Rodzina Ulmów

Z okazji beatyfikacji (10 września) rodziny Ulmów, w naszej szkole, została przygotowana  gazetka tematyczna dotycząca Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii rodziny Ulmów.

Więcej “Rodzina Ulmów”

AnkietaAnkieta dla rodziców dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej. Aby wypełnić ankietę należy się zalogować na konto w Google. Ankieta będzie dostępna do 12 września.
formularz ankietyWięcej o:

Drodzy rodzice!

poniżej zamieszczamy wykaz materiałów zalecanych do zakupienia i wyposażenia ucznia klasy pierwszej

Więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 9.00 na boisku szkolnym przy budynku B.

Autobusy szkolne dowożące uczniów do szkoły w tym dniu będą jeździć o godzinę później niż w dniach nauki szkolnej, a rozwóz nastąpi po zakończeniu spotkań w klasach.


Do góry