Jesteś tutaj:

Kategoria: Notatka

Stop przemocy

Więcej o: Stop przemocy

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła realizowała projekt profilaktyczny pod nazwą “Stop przemocy”. Jego adresatami były dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas 1-8 oraz nauczyciele.

Więcej “Stop przemocy”
Obiady CZERWIEC 2024r.

Więcej o: Obiady CZERWIEC 2024r.

Odpłatność za obiady na CZERWIEC 2024r.

należy uregulować do 10.06.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

   W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

            Uczniowie         14 dni x   6,50 zł  =  91 zł

            Pracownicy       14 dni x 10,00 zł  =  140 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów do momentu wpływu kwoty na ww.  konto.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Zaproszenie

Więcej o: Zaproszenie

UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE I DYREKCJA SZKOŁY
ZAPRASZAJĄ
RODZICÓW, DZIADKÓW ORAZ MIŁYCH GOŚCI
NA WIECZOREK EUROPEJSKI,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 20 MAJA 2024 R. O GODZINIE 17.00
W AULI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W WĄSOSZU.


Dumni zdobywcy Ślęży.

Więcej o: Dumni zdobywcy Ślęży.

Ślęża nie jest najwyższym szczytem Polski, ale jest na pewno najwyższym szczytem Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego. Ze swoimi 718 m n.p.m. Ślęża może się wydawać maleńka jak pagórek w porównaniu z czołowymi szczytami wchodzącymi w skład Korony Gór Polski, ale to jednak góra!

Dowiedz się więcejI

Do góry