Stołówka szkolna


Odpłatność za obiady w miesiącu październiku 2022 należy uregulować do 05.10.2022 na numer konta:
97 1020 3017 0000 2302 0492 8224.
W treści przelewu prosimy podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Oddział “0” 19 dni x 4,50 = 85,50
Uczniowie 19 dni x 4,50 = 85,50
Pracownicy 19 dni x 8,00 = 152,00

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie wpłaty zostaną poinformowani SMS-em.
Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.

PROSIMY O WPŁATĘ KWOTY ZGODNEJ Z INFORMACJĄ PODANĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY!