Stołówka szkolna


CENA OBIADÓW ZA PAŹDZIERNIK 2020 ROK

22 dni x 3,50 zł = 77,00 zł

Nr konta do wpłat za obiady
97 1020 3017 0000 2302 0492 8224