Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Powiększ obraz

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsoszu otrzymała dofinansowanie na wsparcie szkolnej biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Złożony pod koniec 2019 roku do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2020 r. Mamy przyznaną dotację w wysokości 12000,00 zł na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki szkolnej.

Nowe książki już niebawem powiększą księgozbiór naszych bibliotek.