Jesteś tutaj:

Autor: Sabina Sławińska- Skokoń


Obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023r.

Więcej o: Obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023r.

Odpłatność za obiady w PAŹDZIERNIKU 2023r.

należy uregulować do 01.10.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

   W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

            Uczniowie         22 dni x 5,50zł =  121,00zł

            Pracownicy       22 dni x 9,00zł =  198,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów do momentu wpływu kwoty na ww.  konto.   

PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ  
PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.                 


Opłata za obiady we wrześniu 2023r.

Odpłatność za obiady we WRZEŚNIU 2023r.  należy uregulować do 04.09.2023r.

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie         19 dni x 5,50zł =  104,50 zł

Pracownicy       19 dni x 9,00zł = 171,00 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Opłata za obiady w czerwcu 2023r.

Odpłatność za obiady w CZERWCU 2023r.  należy uregulować do 05.06.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie         13 dni x 5,50zł =  71,50 zł

Pracownicy       14 dni x 9,00zł = 126,00 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Obiady za MAJ 2023r.

Odpłatność za obiady w MAJU 2023r.  należy uregulować do 05.05.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie         17 dni x 5,50zł =  93,50 zł

Pracownicy       17 dni x 9,00zł = 153,00 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Obiady za kwiecień 2023r.

Odpłatność za obiady w KWIETNIU 2023r.  

należy uregulować do 05.04.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie         16 dni x 5,50zł =  88,00zł

Pracownicy       16 dni x 9,00zł =  144,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Obiady za MARZEC 2023r.

Odpłatność za obiady w MARCU 2023r.  

należy uregulować do 03.03.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie         23 dni x 5,50zł =  126,50zł

Pracownicy       23 dni x 9,00zł =  207,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Obiady za luty 2023r.

Odpłatność za obiady w LUTYM 2023r.  

należy uregulować do 03.02.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie         10 dni x 5,50zł =  55,00zł       

Pracownicy       10 dni x 9,00zł =  90,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU 2023R.

Odpłatność za obiady w STYCZNIU 2023r.
należy uregulować do 10.01.2023r.
na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

Uczniowie         21 dni x 5,50zł =  115,50zł   

Pracownicy       21 dni x 9,00zł =   189,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Stołówka szkolna


Opłatę za obiady w miesiącu GRUDNIU 2022r. należy uregulować do dnia 05.12.2022r.
na nr konta 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać: imię, nazwisko ucznia oraz klasę.
Oddział „ O”     16 dni x 4,50zł =    72,00zł
Uczniowie         16 dni x 4,50zł =    72,00zł
Pracownicy       16 dni x 8,00zł =   128,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

PROSZĘ WPŁACAĆ  KWOTĘ  ZGODNĄ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.

UWAGA !!!
Od STYCZNIA 2023r. zmienia się cena jednostkowa obiadu:
oddział “0” – 1 obiad 5,50 zł
uczniowie – 1 obiad 5,50 zł
nauczyciele – 1 obiad 9,00 zł
Klub Dziecięcy – 1 obiad 6,00 zł

Opłaty za obiad za miesiąc styczeń 2023r. proszę wpłacać dopiero w styczniu, po ukazaniu się informacji na stronie szkoły.

Do góry