Jesteś tutaj:

Autor: Sabina Sławińska- Skokoń


Obiady za luty 2023r.

Odpłatność za obiady w LUTYM 2023r.  

należy uregulować do 03.02.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie         10 dni x 5,50zł =  55,00zł       

Pracownicy       10 dni x 9,00zł =  90,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU 2023R.

Odpłatność za obiady w STYCZNIU 2023r.
należy uregulować do 10.01.2023r.
na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

Uczniowie         21 dni x 5,50zł =  115,50zł   

Pracownicy       21 dni x 9,00zł =   189,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Stołówka szkolna


Opłatę za obiady w miesiącu GRUDNIU 2022r. należy uregulować do dnia 05.12.2022r.
na nr konta 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać: imię, nazwisko ucznia oraz klasę.
Oddział „ O”     16 dni x 4,50zł =    72,00zł
Uczniowie         16 dni x 4,50zł =    72,00zł
Pracownicy       16 dni x 8,00zł =   128,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

PROSZĘ WPŁACAĆ  KWOTĘ  ZGODNĄ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.

UWAGA !!!
Od STYCZNIA 2023r. zmienia się cena jednostkowa obiadu:
oddział “0” – 1 obiad 5,50 zł
uczniowie – 1 obiad 5,50 zł
nauczyciele – 1 obiad 9,00 zł
Klub Dziecięcy – 1 obiad 6,00 zł

Opłaty za obiad za miesiąc styczeń 2023r. proszę wpłacać dopiero w styczniu, po ukazaniu się informacji na stronie szkoły.

Do góry