OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU 2023R.


Odpłatność za obiady w STYCZNIU 2023r.
należy uregulować do 10.01.2023r.
na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

Uczniowie         21 dni x 5,50zł =  115,50zł   

Pracownicy       21 dni x 9,00zł =   189,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.