Obiady STYCZEŃ 2024r.


Odpłatność za obiady na styczeń 2024 rok należy uregulować do 10.01.2024r. na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie: 12 dni x 6,50 = 78,00 zł
Pracownicy: 12 dni x 10,00 = 120,00 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie wpłaty zostaną poinformowani SMS-em.
Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów do momentu wpływu kwoty na w/w konto.

PROSIMY O WPŁATĘ KWOTY ZGODNEJ Z INFORMACJĄ PODANĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY.