Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego


We wtorek 31 października zostały wręczone dyplomy laureatom konkursu plastycznego ,, Jesień w oczach dziecka”.

W konkursie brali udział uczniowie z klas 0-III. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni twórczej z wykorzystaniem piękna otaczającej przyrody, wyrażanie emocji poprzez obcowanie ze sztuką, rozwijanie kreatywności przez stosowanie różnych form i technik plastycznych.

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje oraz podziękowania za udział w konkursie plastycznym ,, Jesień w oczach dziecka”.