Obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023r.

Powiększ obraz

Odpłatność za obiady w PAŹDZIERNIKU 2023r.

należy uregulować do 01.10.2023r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

   W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

            Uczniowie         22 dni x 5,50zł =  121,00zł

            Pracownicy       22 dni x 9,00zł =  198,00zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów do momentu wpływu kwoty na ww.  konto.   

PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ  
PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.