Opłata za obiady we wrześniu 2023r.


Odpłatność za obiady we WRZEŚNIU 2023r.  należy uregulować do 04.09.2023r.

W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Uczniowie         19 dni x 5,50zł =  104,50 zł

Pracownicy       19 dni x 9,00zł = 171,00 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.