Samorząd Uczniowski


W czerwcu zostały przeprowadzone wybory online do Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny. Uczniowie klas IV – VII oddali swój głos na wybranych kandydatów i tym samym zdecydowali o składzie Samorządu Uczniowskiego.

Skład Samorządu Uczniowskie w roku szkolnym 2020/2021:

przewodnicząca – Karolina Rybczyk

zastępca przewodniczącej – Hanna Kutzmann

członek – Zuzanna Bodaj

poczet sztandarowy: Miłosz Górecki, Maria Majewska, Wiktoria Szczotka