Wyniki egzaminu ósmoklasisty


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w piątek, 31 lipca, od godziny 8:00 do godziny 12:00.