Realizacja projektu grantowego “Zdalna szkoła”

Powiększ obraz

Informujemy, że Gmina Wąsosz pozyskała środki w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dzięki grantowi zakupiono 30 laptopów, z których 19 trafiło do naszej szkoły. Komputery są rozprowadzane wśród potrzebujących uczniów jako wsparcie w procesie zdalnego kształcenia.

Po zakończonym stanie epidemii sprzęt wróci do szkoły z przeznaczeniem na wykorzystanie w zajęciach dydaktycznych.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pt.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.