Nauka pierwszej pomocy


Na lekcjach języka polskiego w klasie szóstej prowadzonych przez panią Annę Wlazło odbyła się nauka pierwszej pomocy. Na tych zajęciach szóstoklasiści mieli możliwość nauczyć się udzielania oraz wzywania pomocy.

Sponsorem dokształceń uczniów jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która rozpoczęła akcję w polskich szkołach “Ratujemy i uczymy ratować!”.

Uczniowie mogli nauczyć się , jak należy wzywać pomocy, jak sprawdzać przytomność  poszkodowanego , układać go w pozycji bocznej ustalonej oraz – co dostarczyło najwięcej emocji-  jak wykonywać oddechy ratownicze i uciskać klatkę piersiową.  Dzieci  uczestniczyły w zajęciach praktycznych , uczyły się bowiem reanimacji na specjalnym manekinie.

Zajęcia bardzo podobały się uczniom klas szóstych, ćwiczenia dostarczyły im wielu emocji, ale przede wszystkim wiedzy i umiejętności, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia.