Wybory do Samorządu Uczniowskiego


Wybraliśmy nową, szkolną władzę.

Po wyborach okazało się, że nowy Samorząd Uczniowski w przyszłym roku szkolnym tworzyć będą: Szymon Kutzmann jako przewodniczący, Kalina Chowańska – zastępca przewodniczącego oraz Miłosz Haszowski.
Pracę samorządu dodatkowo wspomagać będą: Agata Grzelczak, Sandra Smolarska i Marceli Nawrocki – którzy uzyskali równie dobry wynik wyborczy. Gratulujemy!