Aktualności


Dzień bez plecaka

Więcej o: Dzień bez plecaka

Dzień bez plecaka, to brzmi nieźle! Czy to dzień, kiedy uczniowie przychodzą do szkoły lekko i radośnie, bo cały fizyczny ciężar związany z nauką, czyli książki i zeszyty, zostają w domu? Wręcz przeciwnie!

Więcej “Dzień bez plecaka”

OBIADY NA KWIECIEŃ 2024R.

Więcej o: OBIADY NA KWIECIEŃ 2024R.

Odpłatność za obiady na KWIECIEŃ 2024r.

należy uregulować do 05.04.2024r.

na numer konta: 97 1020 3017 0000 2302 0492 8224

   W treści przelewu proszę podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

            Uczniowie         20 dni x   6,50 zł  =  130 zł

            Pracownicy       20 dni x 10,00 zł  =  200 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie do zapłaty, zostaną poinformowani  wiadomością SMS.   

Uczeń zapisany na obiady  jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów do momentu wpływu kwoty na ww.  konto.   

 PROSIMY  O  WPŁATĘ  KWOTY  ZGODNEJ  Z INFORMACJĄ PODANĄ  NA STRONIE  INTERNETOWEJ  SZKOŁY.


Góra Grosza – podsumowanie akcji

Więcej o: Góra Grosza – podsumowanie akcji

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „ GÓRA GROSZA”.  Organizatorem XXIV edycji  akcji jest jak co roku Towarzystwo NASZ DOM, z siedzibą w Warszawie. “Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących”.

Więcej “Góra Grosza – podsumowanie akcji”

KONKURS PLASTYCZNY “WIOSNA TUŻ, TUŻ”

Więcej o: KONKURS PLASTYCZNY “WIOSNA TUŻ, TUŻ”

W kl. 0-III odbył się konkurs plastyczny o tematyce wiosennej “Wiosna tuż, tuż”.
Zadaniem konkursowym było rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, doskonalenie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę oraz poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację otaczającego świata i czerpanie z niego inspiracji do własnej twórczości.

Więcej “KONKURS PLASTYCZNY “WIOSNA TUŻ, TUŻ””


Do góry