Teatrzyk lalkowy


Nie wychowujmy marionetek – wychowujmy przy pomocy marionetek.

Teatrzyk lalkowy „BAJKA” skupia uczniów klas czwartych. Zajęcia prowadzone są  przez panią Aurelię Chomczyk.

W zajęciach wykorzystujemy bogate zaplecze zgromadzone w latach poprzednich tj. scenę i parawan oraz zbiór kilkudziesięciu kukieł i pacynek. Rekwizyty te wykonali nasi absolwenci wraz z rodzicami. Na  spotkaniach ćwiczymy i rozgrzewamy narządy mowy, uczymy się dykcji, recytacji, modulacji głosu, posługiwania się mikrofonem, oraz walczymy z tremą na scenie. Uczymy się bawiąc.

A efekty naszych spotkań oceniają uczniowie klas młodszych, którym pokazujemy adaptacje znanych baśni.