Spółdzielnia Uczniowska


W PSP w Wąsoszu funkcjonuje także Spółdzielnia Uczniowska o nazwie „Jutrzenka”. Opiekę nad nią sprawuje pani Danuta Klinszport- nauczycielka wychowania fizycznego.

W prowadzonym przez młodzież sklepiku uczniowie i pracownicy szkoły mogą zaopatrzyć się w artykuły spożywcze i przybory szkolne oraz nabyć gazetkę szkolną.

Zysk uzyskany ze sprzedaży przeznaczony jest na zakup pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie imprez szkolnych. Spółdzielnia Uczniowska bardzo często i co najważniejsze chętnie wspiera finansowo różne szkolne przedsięwzięcia.