Kółko teatralne


Teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd!
Żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie.

                                                                                         Joanna Kulmowa

Kółko teatralne w naszej szkole działa od 2002 roku. Grupa teatralna przybrała nazwę „ŚMIESZKI”. Opiekunem młodzieży jest nauczycielka języka polskiego, pani Aurelia Chomczyk.

Teatr szkolny pełni rolę szczególną, bo terapeutyczną. Organizując zajęcia dla  uczniów stwarzam takie sytuacje, w których z jednej strony wyzwolona zostaje aktywność, a z drugiej emocje. Tu zaistnieć może każde dziecko, każde może realizować się w dowolnie wybranej roli: aktora, reżysera, scenografa, autora wymyślonego dialogu, czy operatora efektów specjalnych. Każde dziecko może poznać wagę swojego działania i mieć po prostu satysfakcję.

Teatralizację wykorzystuję jako metodę zajęć edukacyjnych o szczególnym charakterze wychowawczym, a także formę współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Efektami swojej pracy uczniowie dzielą się na apelach szkolnych, celowo przygotowanych uroczystościach dla środowiska, uczestniczą w przeglądach osiągnięć na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Wyniki pracy młodych aktorów uwidocznione są na zdjęciach w gablocie kółka teatralnego na II piętrze szkoły.