Klub Młodego Przyrodnika


Prawda to oczywista, że rozwój dziecka
w kontakcie z przyrodą przynosi wartości
nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób.

Klub Młodego Przyrodnika działa w Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu od 2003 roku pod kierunkiem nauczycielki kształcenia zintegrowanego, pani Renaty Mirosławskiej. Jego członkami są uczniowie klas młodszych.

Zajęcia te mają rozbudzić zainteresowania uczniów światem przyrody, uwrażliwić na jego piękno i zadziwiające funkcjonowanie, wykształcić poczucie odpowiedzialności człowieka za stan środowiska i przekonać o zależności człowieka od przyrody i konieczności jej ochrony.