ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ WYNIKÓW SPRAWDZIANU KL. 8


Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w sekretariacie szkoły w dniu 3 lipca 2024r. (tj. środa) od godz. 8:00.