Erasmus+ Latina, Włochy

Powiększ obraz

W dniach 17-21 kwietnia nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w kolejnej mobilności projektu Nasze hasło: umiejętności 21 wieku. Tym razem gospodarzami byli Włosi, nauczyciele szkoły Instituto Comprensivo Torquato Tasso położonej w miejscowości Latina, w regionie Lacjum. Celem wizyty był udział we wspólnych szkoleniach i warsztatach.

Razem z innymi partnerami z Austrii, Turcji, Łotwy i Węgier pogłębialiśmy wiedzę w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć z uczniami. Wizyta rozpoczęła się oficjalnym powitaniem, podczas którego uczniowie zaprezentowali program artystyczny inspirowany kulturą krajów partnerskich. Uczestnicy kursu zapoznali się z wieloma narzędziami z szeroko pojętego obszaru multimediów, które umożliwiają uatrakcyjnienie procesu edukacji, czyniąc go efektywniejszym. W trakcie szkolenia zdobyliśmy wiedzę umożliwiającą tworzenie interaktywnych materiałów, gier edukacyjnych czy quizów. Nowe umiejętności pozwolą lepiej dotrzeć do ucznia oraz sprawią, że nauczanie stanie się jeszcze ciekawsze. Międzynarodowe środowisko uczestników kursu stanowiło nieocenioną szansę na wymianę dobrych praktyk edukacyjnych, a także na bliższe zapoznanie się ze sposobem funkcjonowaniem innych szkół w Europie.

Oprócz szkoły podstawowej odwiedziliśmy przedszkole i szkołę artystyczną Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti kształcącą w zakresie malarstwa, projektowania, rzeźby i scenografii. Warto wspomnieć, że szkolenie umożliwiło poznanie kultury Włoch i mieszkańców- ich otwartości, serdeczności, pysznej kuchni, poczucia humoru i pozytywnego nastawienia do życia.

GALERIA ZDJĘĆ