Stołówka szkolna


Odpłatność za obiady w miesiącu listopadzie 2022 należy uregulować do 07.11.2022 na numer konta:
97 1020 3017 0000 2302 0492 8224.
W treści przelewu prosimy podać imię, nazwisko ucznia oraz klasę.

Oddział “0” – 20 dni x 4,50 = 90,00 zł
Uczniowie – 20 dni x 4,50 = 90,00 zł
Pracownicy – 20 dni x 8,00 = 160,00 zł

Rodzice uczniów z odpisami za poprzedni miesiąc, o kwocie wpłaty zostaną poinformowani SMS-em.
Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.

PROSIMY O WPŁATĘ KWOTY ZGODNEJ Z INFORMACJĄ PODANĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY!

UWAGA !!!
OD STYCZNIA 2023 NASTĄPI ZMIANA CENY JEDNOSTKOWEJ OBIADU:

Oddział “0” – 5,50 zł
Uczniowie – 5,50 zł
Pracownicy – 9,00 zł
Klub Dziecięcy – 6,00 zł