Wsparcie uczniów w Gminie Wąsosz


W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu ” Wsparcie uczniów w Gminie Wąsosz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program będzie realizowany od 1 września 2022 do 30 czerwca 2023. W ramach projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach wspomagających lub rozwijających ich zainteresowania.
Do końca tego tygodnia potrwa rekrutacja uczniów do tego projektu.