Rozpoczęcie roku szkolnego


Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 na boisku szkolnym przy budynku B.

Autobusy szkolne dowożące uczniów do szkoły w tym dniu będą jeździć o godzinę później niż w dniach nauki szkolnej, a rozwóz nastąpi po zakończeniu spotkań w klasach.