Stołówka szkolna


Odpłatność za obiady we wrześniu 2022 r. należy uregulować do 10 września na numer konta
97 1020 3017 0000 2302 0492 8224.
W treści przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Oddział “0”: 21 dni x 4,50 = 94,50
Uczniowie klas I – VIII: 21 dni x 4,50 = 94,50
Pracownicy: 21 dni x 8,00 = 168,00

Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.


PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZGODNYCH Z WYKAZEM I PODANYM TERMINEM!