Stołówka szkolna


Odpłatność za obiady w czerwcu należy uregulować do 5 czerwca.

Uczniowie: 15 dni x 4,50 = 67,50 zł
Klasy III: 14 dni x 4,50 = 63,00 zł
Klasy VII (uczestnicy wycieczki do Torunia): 13 dni x 4,50 = 58,50 zł
Pracownicy: 15 dni x 8,00 = 120,00 zł
Pracownicy: 16 dni x 8,00 = 128,00 zł

Rodzice oddziału “0” o płatności zostaną poinformowani SMS-em.

Rodzice uczniów, którzy mieli odpis obiadów w poprzedzającym miesiącu o wysokości odpłatności zostaną poinformowani SMS-em.

Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZGODNYCH Z WYKAZEM I PODANYM TERMINEM!