Stołówka szkolna


Odpłatność za obiady w miesiącu maju należy uregulować do 4 maja (środa).

Klasa I – VIII: 17 dni x 4,50 = 76,50 zł
Pracownicy: 17 dni x 8,00 = 136 zł
Pracownicy: 20 dni x 8,00 = 160 zł

Rodzice oddziału “0” o płatności zostaną poinformowani SMS-em.
Rodzice uczniów, którzy mieli odpis obiadów w poprzedzającym miesiącu o wysokości opłaty zostaną poinformowani SMS-em.

Uczeń zapisany na obiady jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc. Rezygnację z obiadów należy zgłosić z pięciodniowym wyprzedzeniem. Nieuiszczenie opłaty w podanym terminie powoduje wstrzymanie obiadów.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZGODNYCH Z WYKAZEM I PODANYM TERMINEM!