Wizyta w partnerskiej szkole w Portugalii

Powiększ obraz

W dniach 25-29.10.2021 nauczyciele Zespołu Szkół w Wąsoszu w ramach projektu Erasmus+ pt. “Let it sound till everybody notice” przebywali w portugalskiej szkole w miejscowości Frazão. 

Głównym celem tego projektu jest przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji, nienawiści wywołanej brakiem szacunku i tolerancji oraz dialogu poprzez muzykę i taniec. Również  ważnym celem jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych oraz znajomości języków obcych, zwiększenie umiejętności pracy zespołowej w wielokulturowym środowisku nauczycieli i uczniów.

W czasie pobytu w Portugalii uczestnicy projektu z Polski, Hiszpanii, Włoch, Turcji i Macedonii brali udział w seminarium na temat problemu przemocy wśród rówieśników w szkołach i sposobów zapobiegania takim sytuacjom.

Partnerzy mieli okazję spontanicznie wykonać utwór muzyczny metodą Orffa. https://youtu.be/oTLUFnIZRpg

Tworzyli  teksty do piosenki w swoich językach z wykorzystaniem najważniejszych haseł projektu, czyli przyjaźni, pracy w grupie, kształcących podróżach oraz sprzeciwie wobec przemocy rówieśniczej. Powstał świetny utwór rap zaśpiewany przez wszystkie zespoły.

https://drive.google.com/file/d/1ngoEpoFORmdL6vWcTGwOJwFW3CDssBNN/view?usp=sharing

Zostało również przeprowadzone szkolenie z użycia platformy eTwinning do działań projektowych oraz narzędzia Mobility Tool służącego do rozliczania budżetu projektu. Oficjalnym językiem projektu jest język angielski,co stanowi dodatkową wartość, gdyż zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają możliwość ciągłego podnoszenia swoich umiejętności w posługiwaniu się nim. 

Dzięki spotkaniu udało się podjąć wiele ważnych decyzji na temat organizacji projektu i dalszej współpracy. Został złożony i pozytywnie zaakceptowany przez wszystkich partnerów wniosek o wydłużenie projektu o 12 miesięcy w związku z pandemią.

Czwartek był dniem wolnym od zajęć w szkole, w czasie którego miało miejsce zwiedzanie pięknego miasta Porto.

W ostatnim dniu tej mobilności wszyscy partnerzy otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz  symboliczne pamiątki.

Czas spędzony w Portugalii umożliwił uczestnikom poznać kulturę krajów partnerskich, zdobyć nowe umiejętności oraz nawiązać przyjaźnie, które z pewnością  będą utrzymywane nawet po zakończeniu projektu.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie:
https://letitsound6.wixsite.com/erasmusk2

GALERIA ZDJĘĆ