Spotkania z funkcjonariuszami Policji


Dnia 26 października 2021 uczniowie z klas IV – VIII uczestniczyli w pogadankach o tematyce profilaktycznej ,,Czyny nieletnich a sankcje karne”

Celem przeprowadzonych spotkań było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowanie uczniów do odpowiednich zachowań w różnych sytuacjach. Przypomniane zostały uczniom zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, zagrożenia związane z cyberprzestępczością, handlu ludźmi, komunikowania się i reagowania na zaczepki nieznanych osób. Poruszone zostały również tematy dotyczące profilaktyki w zakresie palenia tytoniu, spożywania alkoholu, dopalaczy i narkotyków. Uczniowie w czasie spotkań chętnie zadawali pytania.

  Pogadanki z uczniami przeprowadzili funkcjonariusze Policji:

  • z Zespołu ds. Wykroczeń Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Górze
  • z Rewiru Dzielnicowych w Wąsoszu.

Dziękujemy za interesujące spotkania !