Test wiedzy SKO

Powiększ obraz

W tym roku szkolnym we wszystkich szkołach biorących udział w programie SKO odbędzie się test wiedzy SKO. Pozwoli on ocenić wiedzę w zakresie finansów oraz pozostałych zagadnień opisanych w książeczkach o przygodach Kuby i Kasi Pieniążków.

Test wiedzy SKO jest to test sprawdzający znajomość tematów opisywanych w materiałach edukacyjnych SKO. Będzie można rozwiązać go w formie elektronicznej lub papierowej (w przypadku trudności z dostępem do urządzenia z Internetem). W teście znajdować się będą pytania dotyczące między innymi: oszczędzania, zdrowego stylu życia, ekologii, cyberbezpieczeństwa.

W tym teście mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które nie ukończyły 13 lat. Również te, które nie posiadają konta SKO.

W przygotowaniu się do testu pomoże uczniom specjalnie przygotowany sylabus. Znajdują się w nim zagadnienia, które mogą pojawić się w teście oraz wskazówki, gdzie szukać potrzebnych informacji. Jeśli uczniowie zapoznają się z materiałami SKO, rozwiązanie testu będzie dla nich ciekawym i przyjemnym doświadczeniem.
Więcej informacji o teście, jego zasadach, terminie napiszemy za jakiś czas.


Wszystkie publikacje są dostępne w bibliotece, można je wypożyczyć.