Informacja o zmianie organizacji zajęć od 18 stycznia


Od poniedziałku 18.01.2021 r. wprowadza się zmiany: 

1.Uczniowie oddziałów I-III i “0” rozdzieleni będą do dwóch budynków.

2. Zmiany czasu zajęć lekcyjnych:

 1 lekcja 8:00 – 8:45

2 lekcja 8:55 – 9:40

3 lekcja 9:50 – 10:35 

4 lekcja 10:55 – 11:40

5 lekcja 12:00 – 12:45

3. W szkole obowiązuje posiadanie i używanie maseczek w przestrzeni wspólnej. Maseczki mają obowiązek zapewnić dzieciom rodzice.

4. Prosi się, aby nie wysyłać do szkoły dzieci z objawami chorobowymi (będą odsyłane do domu).

5. Uczniowie codziennie będą poddawani mierzeniu temperatury przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie z podwyższoną temperaturą będą odsyłani do domu.

6. Zakazuje się przynoszenia do szkoły rzeczy zbędnych uczniowi w czasie nauki (zabawki, maskotki, itp).

7. Szkoła nie będzie przygotowywać herbaty do śniadania. Prosi się rodziców o przygotowywanie własnych napojów (nie używamy szklanych opakowań).

8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci nie wchodzą do budynków szkolnych.

9. Obowiązuje zakaz wjazdu prywatnych pojazdów na teren boiska szkolnego.

10. Prosi się rodziców, którzy zmienili lub zmieniają numer telefonu o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.

Załączniki – instrukcje:

mycia rąk

dezynfekcji rąk

prawidłowego zdejmowania maseczki