Stołówka szkolna


DYREKCJA ZS W WĄSOSZU INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.01.2021 OBOWIĄZUJE SYSTEM PŁATNOŚCI Z GÓRY.

Odpłatność za obiady wnoszona będzie do przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dany miesiąc.
Wysokość opłaty za dany miesiąc oblicza się mnożąc stawkę dzienną 3,50 zł przez ilość dni roboczych w miesiącu.
Oddziały 0-III, opłata za styczeń 2021 r. wynosi 35 zł (dziesięć dni). Wpłat prosimy dokonać do dnia 18.01.2021 r..

Obiady wydawane będą tylko na podstawie wpłat na konto bankowe!