Nauczanie zdalne przedłużone


Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostaje przedłużone do 26 kwietnia br.

Egzaminy ósmoklasistów zostają przesunięte. Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie nowych terminów zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.